Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 


Speelweek Gieten


De organisatie van Speelweek Gieten is in handen van een aantal enthousiaste ouders van de  

basisscholen van Gieten. Speelweek Gieten is een onderdeel van de Stichting Zomeractiviteiten Gieten. Waar mogelijk ondersteunt de Stichting onze organisatie.  

 


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de speelweek  

 


Kosten:  

Kleuterochtend: 5 euro (dinsdagochtend)  

Kinderen groep 3 t/m 8: 20 euro weekkaart (maandag t/m donderdag) 

 

Het bedrag moet worden betaald gelijktijdig met de inschrijving van uw kind(eren).   

Kaarten zijn persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar en kunnen bij verhindering alleen geretourneerd worden via de organisatie.  

Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats op geretourneerde kaarten, tenzij de kaart door de organisatie alsnog verkocht wordt (evt. wachtlijst).  

 


Groepsindeling:  

Op het inschrijfformulier is de groepsindeling van het huidige schooljaar van toepassing. De organisatie bepaald de groepindeling en stelt deze vlak voor de speelweek vast.  

 


Eten en drinken: 

De kinderen mogen tijdens de speelweek geen eigen eten en/of drinken meenemen. Dieet altijd in overleg met de organisatie (aan te geven op het inschrijfformulier).  

 


Overnachten:  

De kinderen van groep 8 mogen in de nacht van donderdag op vrijdag blijven slapen in hun zelf gemaakte hut. Bij slecht weer zal gebruik worden gemaakt van de ijsbaankantine. Er is t/m het ontbijt volwassen begeleiding aanwezig.  

 


Risico:  

Wij zorgen tijdens de speelweek goed voor uw kind, toch zit een ongeluk in een klein hoekje en daarom is er de hele week EHBO aanwezig.  

Tijdens de speelweek (vanaf opbouw tot en met opruimen) geldt een eigen risico, zowel voor de vrijwilligers als voor uw kind(eren).  

 


Vrijwilligers:  

Van ouders van deelnemende kinderen wordt verwacht dat ze minimaal 1 dagdeel vrijwilliger zijn tijdens de speelweek.  

De organisatie houdt zich het recht voor het programma aan te passen / te verkorten indien er te weinig vrijwilligers zijn.  

 


Foto's:  

Tijdens de speelweek maken wij foto's van de kinderen. Deze foto's gebruiken we beperkt op social media en delen we onder de ouders van deelnemende kinderen (via een link naar een album). Mocht u hier bezwaar tegen hebben, neemt u dan contact op met het kernteam van de Speelweek. 


Persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die we bij het inschrijven verwerken worden alleen gebruikt ten behoeve van de inschrijving en om u na de inschrijving te informeren. Na de speelweek worden persoonsgegevens verwijderd.